15 септембар 2023

Божидар Тимотијевић – ЖИВОРАД

bozidar timotijevic zivorade
Два – три брда, једна кућа,
чиста као три сванућа.

Око куће орах, шљива,
а све ко да небом плива.

Испод куће легла њива,
оживела па ужива.

А до жита кукурузи
окренули леђа тузи.

На ливади пасу стада
лепша од три царска града.

Лепша од три царска града –
то је кућа Живорада!

Живораде, Живораде,
никни свуда и где те не саде!